KÜTÜPHANE (BİLGİ BANKASI)

Elektronik ticaret girişimcilik eğitimleri

İş fikri geliştirme, iş planı yapma, pazar araştırması, pazarlama, üretim ve üretim planlaması, finansal planlama gibi yetkinlikleri kazandırmak amacıyla devlet kuruluşları, üniversiteler veya özel sektör tarafından oluşturulan eğitim programlarıdır. Bu programlar okul-içi (ortaöğretim, lise, ön-lisans, lisans veya lisansüstü programlarının bir parçası) olabileceği gibi, okul dışında da alınabilecek programlar şeklinde de olabilir. Türkiye’de son yıllarda üniversitelerde girişimcilik merkezleri açılmış ve KOSGEB gibi kuruluşlarca eğitimler tasarlanmış olsa da girişimcilik eğitiminde Türkiye gelişmemiştir. 38 ülkede yapılan GEM araştırması girişimcilik eğitimi alma oranında Türkiye’nin tüm ülkelerin gerisinde kaldığına işaret etmiştir.

Türkiye’deki girişimcilik eğitimi imkanları

Türkiye’de üniversitelerin işletme bölümleri ve meslek yüksekokullarındaki işletmecilik programları girişimcilik eğitimine yer vermektedir [24]. Buna ek olarak 26.08.2009 tarihinde genel liselerin 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda girişimcilik dersinin seçmeli olarak okutulmasına dair Talim Terbiye Kurulu kararı yayınlanmıştır. Türkiye’deki 139 üniversitenin (94 devlet ve 45 vakıf) %55’inde girişimcilik dersleri verilmektedir. Bu programların %69’unu ön-lisans programlarında verilen eğitimler oluşturmaktadır [25]. Son dönemde üniversitelerde girişimcilik odağı artmış ve girişimcilik merkezleri kurulmuştur. Örneğin, 2008 yılında kurulan Özyeğin Üniversitesi “Maddi yönden ulaşılabilir ve girişimci bir araştırma üniversitesi” olma vizyonuyla, “Girişimcilik Merkezi” adında, üniversitedeki girişimcilikle ilgili faaliyetlerin ve hizmetlerin geliştiricisi ve sağlayıcısı olacak bir platform oluşturmuştur. Ayrıca “Girişim Fabrikası” adı altında teknoloji alanında yüksek potansiyelli, sürdürülebilir işler kurmak isteyen girişimcileri fikir aşamasından ürün lansmanı aşamasına kadar destekleyen iş hızlandırma programı yürütmek üzere bir oluşum kurulmuştur [26]. Girişimcileri desteklemek amacıyla merkezler ve programlar oluşturan üniversitelerin bir listesi görülebilir (Şekil 29). Şekil 29 Türkiye’deki üniversitelerde girişimcilik merkezleri

Özyeğin Üniversitesi, TOBB ETÜ, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, ODTÜ, İstanbul Şehir Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Abdullah Gül Ünivertesi, Akdeniz Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Işık Üniversitesi.

Girişimcilik Merkezi ismi Girişimcilik Merkezi Uluslararası Girişimcilik Lisans Programı DR. H.İbrahim Bodur Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi Muhammed Yunus - Uluslararası Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transferi ve Girişimcilik Merkezi (BUTTGM) Ortadoğu Liderlik ve Girişimcilik Merkezi Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi “MIT – Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi” Piyasa Ekonomisini ve Grişimciliği Geliştime Merkezi Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Girişimcilik Araştırma ve Eğitim Birimi Girişimcilik Platformu ARGEDA - Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Eğitim ve Danışmanlık Projeleri Koordinatörlüğü Yaratıcı Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Grişimci Geliştirme Programı Girişim Kampüsü İnovasyon ve Girişimcilik UAM T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekim 2012’de girişimcilik ve yenilikçilik alanında bir endeks oluşturarak Türkiye’deki üniversiteleri sıralamıştır. Bu sıralama üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik alanında birbirleriyle bir yarış içerisine sokma ve bu rekabetle üniversitelerin girişimcilikte daha iyi bir noktaya gitmelerini teşvik amacıyla yapılmıştır. Sıralama yapılırken kullanılan endeks 5 boyutta ve 23 göstergeden oluşmaktadır.

Kapsam içerisine alınan 5 boyut bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, sanayi ile işbirliği ve etkileşim, yenilikçilik ve girişimcilik kültürü ve ekonomik katkı ve ticarileşme boyutlarıdır. Bu endekse göre 2012 yılı için yapılmış olan sıralamada ilk 10 sırayı alan üniversitelerin toplam skorları, 5 boyutun her birinde aldıkları skorlar ve bünyelerinde girişimcilik merkezi veya teknopark olup olmadığı dahil olmak üzere incelenebilmektedir (Şekil 30). Türkiye’deki üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik sıralamasında dikkat çekici olan bir nokta, ilk 7 sırada yer alan üniversitelerin hepsinin ya bir girişimcilik merkezine sahip olduğu ya da bünyelerinde bir teknopark yer aldığıdır. Şekil 30 Girişimcilik endeksi

Okul-dışı girişimcilik eğitimleri mevcut olup yaygın değildir. Amerika’da Junior Achievement gibi sivil toplum kuruluşları senede 4,2 milyon öğrenciye iş idaresi, finans ve iş kurma konularında eğitim veren organizasyonlar kurmuşlardır. Türkiye’de bireylere okul-dışı girişimcilik eğitimi verme konusunda öncü kuruluşlar KOSGEB ve TEGEV’dir. KOSGEB girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak Eğitimi” adı altında programlar vermektedir. KOSGEB sektör kuruluşları ve devlet kuruluşları ile işbirliği girişimcileri iş planı kavramıyla amacıyla “Uygulamalı Girişimcilik bu programları üniversiteler, özel içinde vermektedir. KOSGEB ayrıca bu eğitimleri tamamlayıp yeni işletmeler açan mezunlarına, “İşletme kuruluş desteği”, “Kuruluş dönemi makine, teçhizat ve ofis donanım desteği” ve “İşletme giderleri desteği” adları altında 30.000 TL’ye kadar geri ödemesiz; ilaveten “Sabit yatırım desteği” adı altında 70.000 TL’ye kadar uygun şartlarda geri ödemeli kredi sağlamaktadır.

Kaynak: bilgitoplumustratejisi.org
 
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr