KÜTÜPHANE (BİLGİ BANKASI)

Elektronik ticarette sık kullanılan bazı kısaltmalar - 1

AB
Avrupa Birliği

ADSL
Asimetrik Sayısal Abone Hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)

AİHM
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

B2B
İşletmeler arası (Business-to-Business)

B2C
İşletmeden Tüketiciye

B2G
İşletmeden Devlete (Business-to-Government)

BBB
Better Business Bureau (Daha İyi İş Dairesi – ABD)

BİT
Bilgi ve İletişim Teknolojileri

BKM
Bankalar arası Kart Merkezi

BT
Bilgi Teknolojisi

BSTB
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

C2C
Tüketiciden Tüketiciye (Consumer-to-Consumer)

C2G
Tüketiciden Devlete (Consumer to Government)

CVV
Kredi kartının imza şeridindeki rakamın son üç hanesi (Card Validation Value)

DSS
Data Security Standard (Veri Güvenliği Standartları)

EDER
E-ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği

EDI
Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchange)

EHI
Alman Perakende Birliği

EFKS
Elektronik Fatura Kayıt Sistemi

EİK
Elektronik İmza Kanunu

ETİCAD
E-ticaret Siteleri ve İşletmecileri Derneği

ETİD
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği

GATS
Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (General Agreement on Trade in Services)

GEM
Küresel Girişimcilik Monitörü (Global Entrepreneurship Monitor)

GSYİH
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

IFC
Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation)

IDC
Uluslararası Veri Kurumu (International Data Corporation)

İSTKA
İstanbul Kalkınma Ajansı

İŞGEM
İş Geliştirme Merkezi

IPA
Katılım öncesi Mali Yardım Aracı

İTÜ
İstanbul Teknik Üniversitesi

KGF
Kredi Garanti Fonu

KOBİ
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

KOSGEB
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

NFC
Yakın Alan İletişimi (Near Field Communication)

ODTÜ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

OECD
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

P2P
Bireylerarası, denk bireyler arası (Person-to-Person)

PCI
Payment Card Industry (Ödeme Kartları Sektörü)

POS
Satış Noktası (Point of Sale)

PPP
Satın Alma Gücü Paritesi (Purchasing Power Parity)

PVSK
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu

SEO
Search Engine Optimization (Arama Motoru Optimizasyonu)

SMS
Kısa mesaj servisi (Short Messaging Service)

SSL
Güvenli Soket Katmanı (Secure Sockets Layer)

STK
Sivil Toplum Kuruluşu

TBMM
Türkiye Büyük Millet Meclisi

TCMB
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

TCK
Türk Ceza Kanunu

TGB
Teknoloji Geliştirme Bölgesi

TEGEV
Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı

TİB
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

TOBB
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TÜBİTAK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu

TÜV
Alman Teknik İnceleme Kurumu

UNESCO
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

UNCITRAL
Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (United Nations Commission on International Trade Law)

VUK
Vergi Usul Kanunu

Kaynak: bilgitoplumustratejisi.org
 
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr