KÜTÜPHANE (BİLGİ BANKASI)

İnternet girişimciliğinin ekonomik alandaki katkısı

İnternet girişimciliğinin ekonomik alandaki katkısı üç ana başlıkta toplanabilir. İlk ana katkısı, eski iş modellerini yıkan ve daha etkin modellerin kurulmasından doğan ekonomik değerdir. İnternet girişimciliği yenilikçi ve çığır açıcı fikir ve modellerle eski alanları yıkarken yeni alanlar oluşturmakta, internetin insan hayatına ve iş dünyasına sağladığı faydaların ortaya çıkmasına aracılık yapmaktadır. Bu işlevinin bir sonucu olarak ülkelerin GSYİH’sine doğrudan ve dolaylı katkı sağlamakta ve ekonomik faaliyetin artışını desteklemektedir.

İnternetin kişiler ve şirketler tarafından verimli ve yüksek oranlarda kullanıldığı gelişmiş ülkelerde, internetin GSYH’ye katkısı sektörlerin katkılarıyla yarışabilecek boyutlara ulaşabilmiştir. Türkiye’de ise, sağlam bir internet ekosisteminin henüz yaratılamaması sonucu, internetin GSYH’ye katkısı gelişmiş ülkelerde hesaplanan ortalama katkıdan (%3,4) ve hızla gelişmekte olan ülkelerde hesaplanan ortalama katkıdan (%2) daha düşüktür ve %0,9 olarak ölçülmüştür.

İnternetin GSYH üzerindeki etkisi harcama kalemleri bazında incelendiğinde, Türkiye’de bu katkının %87’sinin özel tüketimden geldiği görülmektedir. Özel yatırımın katkısı %14, kamu harcamalarının katkısı ise %9 seviyesindedir. Net ihracatın katkısı ise beklendiği gibi negatiftir ve yaklaşık %10’dur. Bu durum, diğer ülkelerle büyük oranda benzer bir tablonun ortaya çıktığını göstermektedir. Özel tüketim, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde internetin GSYH üzerindeki katkısı oluşturan ana unsurdur. Özel tüketim, gelişmiş ülkelerde GSYH’ye olan katkının %53’ünü oluştururken, hızla gelişmekte olan ülkelerde bu ortalama %46’dır. Türkiye ekonomisinin büyümesinde özel tüketimin ağırlıklı bir yer tutması diğer ülkelerle Türkiye arasında görece farklı oranların oluşmasına neden olmaktadır. İnternetteki yeni iş modellerini görmek için internet kullanıcısı kitleler tarafından en fazla ziyaret edilen internet sitelerini incelemek uygun olacaktır. Ocak 2013 itibariyle Türkiye’de en fazla ziyaret edilen 18 Türk sitesinin 10’u internet girişimciliği sonucu olarak ortaya çıkmış sitelerdir.

İnternet girişimlerinin en çok içerik, ticaret ve iletişim alanlarında yeni servisler sunduğu ve değer yarattığı görülmektedir. En büyük girişimlerinden olan Google, Facebook ve Amazon’un toplam piyasa değeri 445 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. [1] Yeni iş modelleri veya tamamıyla yeni iş alanları yaratmasının dışında internet, geleneksel işletmelerin sayısal kanalları kullanarak pazarlama yapması, pazarlama faaliyetlerini ölçüp daha etkin kullanması veya daha düşük maliyetli iş modelleri ile hizmetlerini toplumun her kesimine ulaştırarak gelirlerini arttırmasını mümkün kılarak da ekonomik değer yaratır. Örneğin 12 ülkedeki 4800 KOBİ arasında yapılan bir araştırma interneti kullanan KOBİ’lerin iki kat hızlı büyüdüğünü ve ihracat gelirlerinin toplam gelirleri içindeki payının internet kullanmayanlara göre iki kat daha yüksek olduğunu göstermiştir. KOBİ’lerde internet kullanımının ekonomik etkisi KOBİ’lerin büyüme ve ihracatı ile internet kullanma oranları Analiz 12 ülke ve 4,800’den fazla KOBİ içermektedir.

İnternette yaratılan değerin bir kısmının doğrudan tüketiciye geçmesi de internetin etkilerinden birisidir. Yaratılan tüketici değerine örnek olarak, bireylerin maliyet ödemeden saniyeler içinde bilgiye ulaşabilmesi (arama motorları, wikipedia), bilgi paylaşabilmesi (YouTube, dosya paylaşımı, bloglar, tartışma forumları), iletişim ve sosyal ilişkiler kurabilmesi (Facebook, messengers), ürün ve hizmetler ile ilgili fiyat karşılaştırması yapabilmesi (Priceline), ürün yorum ve şikayet sitelerinde (sikayetvar.com) alacakları ürün veya hizmetle ilgili bilgiye ve e-ticaret siteleri ve pazaryerleri aracılığıyla ihtiyaçları olan tüm ürün ve hizmetlere ulaşabilmelerinin sağlanması verilebilir.

Kaynak: bilgitoplumustratejisi.org
 
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr