KÜTÜPHANE (BİLGİ BANKASI)

İnternet kullanımının ekonomik ve toplumsal hayata etkileri

İnsanın ve oluşturduğu toplumun bilgiye olan ihtiyacı, bilginin ise kaydedilebilir, görülebilir, tekrar tekrar elde edilebilir, gözlenebilir ve yorumlanabilir olma özelliği günümüzde teknolojinin vardığı nokta ile birleştiğinde internet yalnızca kurumların değil bireylerin de hayatının vazgeçilmez bir parçası ve altyapısı haline gelmektedir. Bireysel hayatın sayısallaşması olgusu yalnızca gelişmiş ülkelere özgü değildir. Amerika’da 2012 yılında yapılan bir araştırmada tüm dünyada akıllı telefon kullanıcı sayısının 1 milyara ulaştığı tespit edilmiştir [1]. Dünya nüfusunun %35’i yani yaklaşık 2,5 milyar kişi ise internet kullanmaktadır [2]. Bu gelişim bireysel ve toplumsal davranış ve alışkanlıkları da temelden dönüştürmüş, bireylerin bilgi, iletişim, alışveriş ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılama yöntemlerini değiştirmiş, her an her yerde iletişim ve bilgi alışverişini mümkün kılmıştır. İnternet kullanımının yarattığı ekonomik faydaları;

Yenilikçi fikir ve buluşlarla yeni iş modellerinin yaratılması Yaratılan yeni iş modellerine destek olan iş kollarının büyümesi Geleneksel yöntemlerle çalışan işletmelerin internet ortamının ticari faaliyetteki avantajlarını görerek kendilerini bu mecrada da faaliyet gösterebilecek duruma getirerek büyüme kaydetmeleri Yeni açılan ve/veya geliştirilen iş alanlarının yeni istihdam yaratması olarak;

sosyal faydaları ise;

Bilgiyi, internet erişimine sahip her kesimden insanın paylaşımına ücretsiz olarak sunması (Wikipedia, Khan Academy sitesi gibi)

Sağlanan hizmet ücretli bile olsa tüketicinin bulunduğu coğrafyadan bağımsız olarak herkese eşit olarak sunulabilmesi (Üniversitelerin uzaktan eğitim vermesi gibi)

İnternette sağlanan hizmetlerin bir mekana bağlı olmaması nedeniyle erişimi olan fiziki engelli insanların da diğer insanlarla eşit olarak bu hizmetlere sahip olması ve aynı zamanda engelli insanların da istihdamının ve girişimci olabilmelerinin sınırlarının genişletilmesi

İletişimin kolaylaşması ile insanların çeşitli sosyal ve politik amaçlar etrafında toplanmasının kolaylaşması (ABD’de DonorsChoose Org. ve Uluslararası KIVA yardım örgütleri ve Arap Baharı hareketi) İnternet ortamında gerçekleştirilen e-ticaretin engelli, kadın, emekli ve kırsal kesimde yaşayan nüfusun emeğini pazarlamada fiziksel ve bölgesel dezavantajlarını ortadan kaldırarak ekonomiye katılmalarını kolaylaştırması (Ege Bölgesi’nde kurulan Seferipazar.com sitesi gibi) olarak sıralamak mümkündür.

Kaynak: bilgitoplumustratejisi.org
 
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr