KÜTÜPHANE (BİLGİ BANKASI)

Talep ve iç pazar ihtiyaçları ile yapıtaşları

İnternet girişimlerinin oluşabilmesi için sunulan ürün ve hizmeti alacak altyapıya ve yetkinliğe sahip bir iç pazarın varlığı gerekmektedir. Bu iç pazarın büyüklüğü girişimcilerin sermayeye ulaşma kolaylığını ve girişimlerin büyüme hızını doğrudan etkilemektedir. Türkiye internet pazarı hem e-ticaret hem de sayısal pazarlama yönünde 35 milyon internet kullanıcısının yarattığı potansiyelin altındadır. Bu durumun önde gelen sebebi internet kullanıcılarının yaş ortalamasının düşük olması ve bu genç topluluğunun alışveriş yapacak veya karar verici yaşta olmamasıdır. Diğer sebepler ise Türk internet kullanıcısının elektronik ticareti tercih etmemesi ve güvenli bulmamasıdır. Bu durumun etkisi e-ticaret pazarı üzerinde açıkça görülmektedir.

Yapıtaşları Bazında İnceleme

İnternet girişimciliği ekosisteminin gelişmişliği 4 temel yapıtaşı bazında incelenebilir. Bu yapıtaşları, finansman ve destekler, insan kaynağı, kültür ve mevzuattır (Şekil 12). Bu yapıtaşları incelendiğinde Türkiye’nin gelişmiş ülkelerin gerisinde olduğu, en önemli açığın finansman, destekler ve insan kaynağı olduğu görülmektedir. Finansman ve desteklerde internet girişimciliğinin temel destekçisi olan melek yatırımcıların ve girişim sermayesinin ülkemizde ancak son yıllarda geliştiği ve diğer ülkeler ile kıyaslandığında göreceli olarak küçük olduğu görülmektedir. Devlet destekleri genel olarak girişimcilik temalı olsa bile internet girişimcilerinin faydalanmasına da açıktır. Öte yandan devlet tarafından teknoparklarda sağlanan vergi teşviklerinden Ar-Ge yapmadıkları sebebiyle sınırlı sayıda internet girişimcisi yararlanmaktadır.

Talep İnternet girişimlerinin sunduğu ürün ve hizmetleri alabilecek altyapı ve yetkinliğe sahip bir iç talep girişimlerin hem başlangıç sermayesi bulması hem de sağlıklı bir şekilde büyümesi için şarttır

Melek yatırımcı
Girişim sermayesi
Devlet destekleri
Kuluçka organizasyonları
Banka kredisi
Hisse senedi piyasası

Finansman ve destekler dışındaki üçüncü önemli konu ise insan kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. Okul içi ve okul dışında verilen girişimcilik eğitimleri küresel örneklerle kıyaslandığında yaygın değildir. Bilgi ve iletişim teknolojileri yetkinliği anlamında da Türkiye gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmış; genç nüfus ve mühendisliğe rağbet edilen bir ülke olması avantajını kullanamamıştır. Ülkemizde genel olarak girişimciliği ve KOBİ’leri teşvik eden bir kültür olmasına rağmen, eğitim seviyesi yükseldikçe risk alma iştahının düştüğü görülmektedir. Son olarak, doğası gereği çabuk kurulup çabuk kapatılabilen internet girişimciliği şirketleri için kapama ve iflas işlemlerindeki uzun süreçler caydırıcı bir etken olabilmektedir.

Kaynak: bilgitoplumustratejisi.org
 
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr