KÜTÜPHANE (BİLGİ BANKASI)

Rapidssl ssl güvenlik sertifikası
kinci dijital sertifika sağlayıcı firması olup, dünya çapında 150 ülkede 100000'den fazla müşteri (ve internet sitesi) GeoTrust ürünleri ile birlikte elektronik ticaret işlemlerini ve bilgilerini güven altına almaktadır. GeoTrust sertifikaları 256 bit seviyesinde şifrelemeyi emsallerine göre çok ...
Quickssl ssl güvenlik sertifikası
kinci dijital sertifika sağlayıcı firması olup, dünya çapında 150 ülkede 100000'den fazla müşteri (ve internet sitesi) GeoTrust ürünleri ile birlikte elektronik ticaret işlemlerini ve bilgilerini güven altına almaktadır. GeoTrust sertifikaları 256 bit seviyesinde şifrelemeyi emsallerine göre çok ...
Eticaret (e-ticaret, sanal mağaza) sitesi kurulumu ve yönetimi (işletilmesi)
edir. Yasal olmayan üçüncü parti ödeme araçları ile yapılan işlemlerin ileride sıkıntı oluşturabileceği her zaman dikkate alınmalıdır. Verimli bir elektronik ticaret sitesi için gerekli ve tercihe bağlı ürün, hizmet ve şartlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: Gerçek veya tüzel vergi mükellef...
Elektronik ticaret (e-ticaret, eticaret)
Elektronik ticaret (e-ticaret, eticaret), ürün ve hizmetlerin internet ortamında tanıtılması, pazarlanması ve satılması olarak tanımlanabilir. İlgili ürün veya hizmetlerin sadece tanıtımı yapılabileceği gibi satış ve satış sonrasına ait hizmetler de aynı kapsamda düşünülebilir. Dünya Ticaret Örgütü'de benzer bir tanımlama yaparak elektronik ticareti mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması şeklinde belirtmiştir. ...
Eticarete başlarken
Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme ile teslim olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. İnternetin hızla yaygınlaşması, elektronik ticareti, ticari işlemlerin yürütülmesinde yeni ve çok etkin bir araç haline getirmiştir. Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, son on yılda yaşanan ve bilgi iletiş...
Elektronik ticaret nedir?
Elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret, 1995 yılından sonra İnternet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramıdır. Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, 2000'li yıllardan sonra ya...
Müşteri temelli elektronik ortamda alışveriş modelleri
oyutta işletme olmayan daha çok bireysel alış veriş karşılıklı değiş tokuş maksatıyla işlemlerde kullanılmaktadır. EFT uygulamasında hukuki açıdan elektronik ticaret olarak tam dikkate alınmaz çünkü tek taraflı para gönderimi sonrası karşı taraf bana olan borcunu yolladı diyerekten kendini savuna...
Elektronik ticaret fırsatları
Elektronik ticaret, ticari anlamda birçok küçük işletme için de inanılmaz fırsatlar ortaya koymaktadır. KOBİ'lerin ekonomiye daha derinlemesine katılması hem pazar şartlarını iyileştirecek, hem de hareketlilik katacaktır. Günümüzde elektronik ticaret göreceli olarak küçük boyutlarda gerçekleşse de, 2005 yılında trilyon Dolarları aşan bir pazar hacmine kavuşacaktır. Elektronik ticaret hala gelişim sürecinin başında olduğundan pazar standartları yeni yeni oluşmaktadır. Özellikle işletmeden-tüketiciye (B2C) elektronik ticarette ödeme sistemleri, kişisel verilerin güvenliği gibi konularda hala ...
Elektronik ticaretin düzenlenmesi
Kanun No. 6563, Kabul Tarihi: 23/10/2014 Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. (2) Bu Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan...
Ticari iletişim ve ticari elektronik veriler
nu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletilere, uygulanmaz. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı elektronik ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alıcı: T...
Elektronik ticarette sık kullanılan bazı kısaltmalar - 1
kende Birliği EFKS Elektronik Fatura Kayıt Sistemi EİK Elektronik İmza Kanunu ETİCAD E-ticaret Siteleri ve İşletmecileri Derneği ETİD elektronik ticaret İşletmecileri Derneği GATS Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (General Agreement on Trade in Services) GEM Küresel Girişimcil...
Talep ve iç pazar ihtiyaçları ile yapıtaşları
lamasının düşük olması ve bu genç topluluğunun alışveriş yapacak veya karar verici yaşta olmamasıdır. Diğer sebepler ise Türk internet kullanıcısının elektronik ticareti tercih etmemesi ve güvenli bulmamasıdır. Bu durumun etkisi e-ticaret pazarı üzerinde açıkça görülmektedir. Yapıtaşları Bazında ...
Elektronik ticaret girişimcilik eğitimleri
İş fikri geliştirme, iş planı yapma, pazar araştırması, pazarlama, üretim ve üretim planlaması, finansal planlama gibi yetkinlikleri kazandırmak amacıyla devlet kuruluşları, üniversiteler veya özel sektör tarafından oluşturulan eğitim programlarıdır. Bu programlar okul-içi (ortaöğretim, lise, ön-lisans, lisans veya lisansüstü programlarının bir parçası) olabileceği gibi, okul dışında da alınabilecek programlar şeklinde de olabilir. Türkiye’de son yıllarda üniversitelerde girişimcilik merkezleri açılmış ve KOSGEB gibi kuruluşlarca eğitimler tasarlanmış olsa da girişimcilik eğitiminde Türk...
 
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr