KÜTÜPHANE (BİLGİ BANKASI)

Eticarete başlarken
Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme ile teslim olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. İnternetin hızla yaygınlaşması, elektronik ticareti, ticari işlemlerin yürütülmesinde yeni ve çok etkin bir araç haline getirmiştir. Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, son on yılda yaşanan ve bilgi iletiş...
Elektronik ticaret nedir?
Elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret, 1995 yılından sonra İnternet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramıdır. Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, 2000'li yıllardan sonra ya...
Elektronik ticaret fırsatları
Elektronik ticaret, ticari anlamda birçok küçük işletme için de inanılmaz fırsatlar ortaya koymaktadır. KOBİ'lerin ekonomiye daha derinlemesine katılması hem pazar şartlarını iyileştirecek, hem de hareketlilik katacaktır. Günümüzde elektronik ticaret göreceli olarak küçük boyutlarda gerçekleşse de, 2005 yılında trilyon Dolarları aşan bir pazar hacmine kavuşacaktır. Elektronik ticaret hala gelişim sürecinin başında olduğundan pazar standartları yeni yeni oluşmaktadır. Özellikle işletmeden-tüketiciye (B2C) elektronik ticarette ödeme sistemleri, kişisel verilerin güvenliği gibi konularda hala ...
Elektronik tedarik
İşletmelerin amacı; başka işletmelere veya son kullanıcılara ürün ve/veya hizmet satmaktır. Bu ürün ve hizmetlerin oluşturulmasında bir tedarik zinciri içerisinde belirli ürün ve hizmetlerin satın alınması gerekmektedir. Tüm tedarik faaliyetlerinde iki tür maliyetten söz edilebilir. Bu maliyet kalemlerinin birincisi, ürün veya hizmetin satın alma maliyetidir. Bunun dışında ikinci maliyet unsuru olarak tedarik fonksiyonunun maliyeti olan süreç maliyetleri ele alınmalıdır. Bu maliyetlerin en aza indirilebilmesini amaçlayan internet teknolojisi, son yıllarda işletmelere tedarik fonksiyonlarını...
Elektronik pazaryerleri
ş konusunda belirli faaliyet ve finansal avantajları barındırma özelliklerine sahip olmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren yatay pazaryerlerine, www.kobiline.com ve www.toptanpazaryeri.com örnekleri verilebilir. Kaynak: emu.edu.tr...
E-pazaryerinin faydaları
E-pazaryeri ortamında, bu tür birliklere dahil olacak küçük ölçekli alıcılar, tek başlarına sahip olamayacakları avantajları elde etme şansına sahip olabileceklerdir. Bu faydalar şu başlıklar altında incelenebilir: Şeffaflık: Alım yapan işletmelerin tedarikçilerden ve dolaysı ile pazardan bekledikleri en önemli unsur şeffaf bir yapıdır. Özellikle pazar bilgisi açısından yeterli ve açık ortamlar, alıcıların daha iyi karar vermesine ve ürün, fiyat ve benzeri bilgileri çok daha doğru olarak elde etmesine imkan verecektir. Alımlar üzerinde kontrol: Alım yapan işletmeler, genellikle büyük ölçekl...
KOBİ odaklı eticaret
Tedarik zincirlerinin üreticisi olan KOBİ'lerin e-tedarik uygulamaları ile karlı noktalara gelebilme imkanları vardır. Aynı şekilde bu zincirlerin tüketicisi olarak da bir dizi hizmet, mamul ve yarı mamulden mantıklı fiyatlardan yararlanabilirler. Ülkemizdeki KOBİ'lerin de birleşerek, elektronik ortamda kendi tedarik zincirlerini ve pazaryerlerini kurmaları gerekmektedir. Tüm dünyada sağlıklı büyük firmalar, kendilerini bütünleyen KOBİ'leri güçlendirip sağlıklı hale getirmektedirler. Buradaki temel ilke, birbirine güvenen bir zincirde tüm ara mamullerin yüksek kalitede ve verimlilikte üretilec...
Elektronik ticarette sık kullanılan bazı kısaltmalar - 1
AB Avrupa Birliği ADSL Asimetrik Sayısal Abone Hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line) AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi B2B İşletmeler arası (Business-to-Business) B2C İşletmeden Tüketiciye B2G İşletmeden Devlete (Business-to-Government) BBB Better Business Bureau (Daha İyi İş Dairesi – ABD) BİT Bilgi ve İletişim Teknolojileri BKM Bankalar arası Kart Merkezi BT Bilgi Teknolojisi BSTB Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı C2C Tüketiciden Tüketiciye (Consumer-to-Consumer) C2G Tüketiciden Devlete (Consumer to Government) CVV Kredi kar...
İnternet girişimciliğinin ekonomik alandaki katkısı
İnternet girişimciliğinin ekonomik alandaki katkısı üç ana başlıkta toplanabilir. İlk ana katkısı, eski iş modellerini yıkan ve daha etkin modellerin kurulmasından doğan ekonomik değerdir. İnternet girişimciliği yenilikçi ve çığır açıcı fikir ve modellerle eski alanları yıkarken yeni alanlar oluşturmakta, internetin insan hayatına ve iş dünyasına sağladığı faydaların ortaya çıkmasına aracılık yapmaktadır. Bu işlevinin bir sonucu olarak ülkelerin GSYİH’sine doğrudan ve dolaylı katkı sağlamakta ve ekonomik faaliyetin artışını desteklemektedir. İnternetin kişiler ve şirketler tarafından...
Talep ve iç pazar ihtiyaçları ile yapıtaşları
İnternet girişimlerinin oluşabilmesi için sunulan ürün ve hizmeti alacak altyapıya ve yetkinliğe sahip bir iç pazarın varlığı gerekmektedir. Bu iç pazarın büyüklüğü girişimcilerin sermayeye ulaşma kolaylığını ve girişimlerin büyüme hızını doğrudan etkilemektedir. Türkiye internet pazarı hem e-ticaret hem de sayısal pazarlama yönünde 35 milyon internet kullanıcısının yarattığı potansiyelin altındadır. Bu durumun önde gelen sebebi internet kullanıcılarının yaş ortalamasının düşük olması ve bu genç topluluğunun alışveriş yapacak veya karar verici yaşta olmamasıdır. Diğer sebepler ise Türk interne...
Eticaret ve banka kredisi / hisse senedi borsası
Esas itibariyle banka kredileri girişimlerin daha çok sonraki aşamalarında gündeme gelmektedir. Özellikle Türkiye’deki görece kısa dönemde geri ödemenin beklenmesi, faizlerin çok düşük olmaması ve kredilerin bir kefalet karşılığında verilmesi bu şekilde bir fonlamayı yeni girişimler için bir seçenek olmaktan çoğu kez çıkarmaktadır. Bankaların girişimcilere özel krediler yerine daha çok KOBİ’lere yönelik esnaf kredileri oluşturduğu ve değişik kanallardan bu kredileri pazarladığı görülmektedir. Banka kredilerinde kefalet istenmesinin büyük bir sorun teşkil etmesi Türkiye’de ...
E-ticaret'te devlet destekleri, sermaye destekleri
Devlet destekleri girişimcilere devletin sağladığı doğrudan veya dolaylı yoldan destekleri kapsamaktadır. Doğrudan destekler, hibe ve kredi şeklinde olmakta, dolaylı destekler ise vergi muafiyeti veya banka kredisi için teminat ve kefalet desteği şeklinde olabilmektedir. Girişimcilik konusunda devletin 6 kurumu tarafından sağlanan destekler bulunmaktadır. İnternet teknolojilerine odaklı olarak tasarlanmayan bu destekler genel kapsamlı oldukları için internet girişimcileri de yararlanabilmektedirler. Devlet vergi teşviklerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesindeki teknoparklar bünye...
 
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr