KÜTÜPHANE (BİLGİ BANKASI)

.com.tr, .net.tr, .org.tr alan adı
oje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir. ...
Esite (hazır site) yazılımı
gori ve altkategorilere göre düzenlenmiş içerik sergileme. Resim veye yazı halinde kategori listesi. 'Haberler' için akıcı, javascript destekli içerik sergileme. Küçük ve büyük içerik resimleri sayesinde ürün resimlerinde kırıkların engellenmesi ve şık görünüm, ve 'lightb...
Mobil uyumlu (responsive) eticaret yazılımı, eticaret paketi, eticaret sitesi, sanal mağaza yazılımı; sürüm M15
zaman kolayca değişebilen ön görünüm tüm site dizaynını kontrol eden, kolay bulunabilmesi için site sayfa isimlerine göre adlandırılmış dosyalar ile desteklenmiş olup tüm içeriklerde zengin içerik, zengin metin düzenleyici (wysiwyg) kullanımı mevcuttur. Gerekli teknik özellikler sağlandığı takdirde ...
.com.tr, .net.tr, .org.tr alan adı
oje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir. ...
Eticaret (sanal mağaza) yazılımı (e-ticaret paketi) sürüm notları
ler yapıldı. Sürüm: 15.6 Çok sayıda kategoriye ürün girişi işleminde kategori sayısı arttırıldı ve sorun giderildi. Sürüm: 15.5 est altyapısını kullanan bankalar için düzeltmeler yapıldı. Sürüm: 15.4 Paypal Express Checkout için düzeltmeler yapıldı.. Sürüm: 15.3 ...
Esite (hazır site) yazılımı sürüm notları
Anasayfada değişen resimler için galleria, büyük resimler için colorbox ve haberler için jcarousel kullanılmaya başlandı ve böylelikle jquery destekli eklentiler aktif hale getirldi. İNGİLİZCE tema desteği kaldırıldı, veritabanı desteği devam ediyor (Türkçe temanın İngilizce'ye çevrilme...
Sanal pos temini (başvuru işlemleri) ve bankaların değerlendirme süreci
Sanal pos ücretleri ilgili banka ile olan (potansiyel) iş yoğunluğunuza bağlı olarak ve herbir banka nezdinde değişebilir. Halihazırda en yüksek 3D destekli sanal pos ücreti 400 TL civarındadır. Başvurunuzun değerlendirilmesi aşamasında ise yine her banka değişik uygulamalar sahip olmakla birlik...
Alan adı (domain name)
m boyunca sadece İngilizce karakterler, numaralar ve - (tire) işareti kullanılarak kayıt edilebilen alan adları için bazı uzantılar ile birlikte dil destekli karakterlerin de kullanılmasına imkan sağlanmıştır. Türkiye DNS Çalışma Grubu'nun 19 Ekim 2006 tarihinde aldığı karar uyarınca, gerçek veya tü...
Eticarete başlarken
ı, elektronik ticareti, ticari işlemlerin yürütülmesinde yeni ve çok etkin bir araç haline getirmiştir. Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, son on yılda yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştı...
Elektronik ticaret nedir?
oluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, 2000'li yıllardan sonra yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir parçası olarak or...
E-ticaret hacmi ve Türkiye'deki durum
ılında Türk e-ticaret sektörünün aylık hacmi 5 milyon TL'nin üzerindedir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaret sektörünün gelişimini destekleyen başlıca unsurlar genç ve dinamik nüfus ile artan internet, mobil cihaz ve kredi kartı kullanımıdır. İnternetten alışverişin demografik yapı...
E-CRM nedir?
mesajlaşma sistemi oluşturmalı ve müşterinin beğenisini kazanmalıdır. 2.2. E-CRM'in Getirileri E-CRM çözümü; müşteri tabanlı analitik yazılım desteği sayesinde müşteri davranışlarının tahmin edilmesi, ölçümlenmesi ve değerlendirilmesine imkan sağlar. Bu analizlerden elde edilen sonuçlar E-CRM...
Elektronik pazaryerleri
tejisini uygular. Dikey pazaryerleri; hammaddeler ve ikincil stoklar için yeni dağıtım kanalları oluşturarak endüstriye özgü tedarik zincirlerini desteklemektedir. İşlemlerin hızlanması, bilginin serbestçe paylaşımı, stok ve satış maliyetlerinin azalması ile pazaryerlerinin katma değeri ortaya çı...
Ticari iletişim ve ticari elektronik veriler
l yetkili işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin, yönetim ve organizasyon ile dağıtım veya pazarlama teknolojileri gibi konularda bilgi ve desteğini almak suretiyle bu işletmenin mal veya hizmetinin satışı üzerindeki imtiyaz hakkını bedel, bölge ve süre gibi belirli şartlar ve sınırlamalar...
Elektronik ticarette sık kullanılan bazı kısaltmalar - 1
ik Üniversitesi KGF Kredi Garanti Fonu KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı NFC Yakın Alan İletişimi (Near Field Communication) ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi OECD Ekonomik İşbirliğ...
Türkiye'de internet girişimciliği - 2
mıştır. e-Ticaret ve internet ekonomisinin talep yaratan çeşitli alanlarında Türkiye potansiyelinin gerisindeyken, insan kaynakları, finansman ve destekler, kültür ve mevzuat diye sıralayabileceğimiz internet girişimciliği ekosisteminin diğer yapıtaşlarındaki eksikler de bu alandaki girişimciliği...
İnternet kullanımının ekonomik ve toplumsal hayata etkileri
İnternet kullanımının yarattığı ekonomik faydaları; Yenilikçi fikir ve buluşlarla yeni iş modellerinin yaratılması Yaratılan yeni iş modellerine destek olan iş kollarının büyümesi Geleneksel yöntemlerle çalışan işletmelerin internet ortamının ticari faaliyetteki avantajlarını görerek kendilerini...
İnternet girişimciliğinin istihdama katkısı
ilmeleri potansiyeli taşımaktadır. İnternet girişimciliğinin bu yönü ülkemizde de İstanbul Kalkınma Ajansı’nın ve Kalkınma Bakanlığı’nın desteklediği Türkiye Beyazay Derneği’nin yürüttüğü “Engelsiz e-Ticaret” gibi projelerle güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu proje kap...
Fiziki mağaza ile internet mağazası maliyet karşılaştırması
labilmektedir. Bu üç faktör sebebiyle internet, girişimciliğe çok uygun bir ortam hazırlamakta ve girişimcilerin fikirlerini düşük maliyetler ile test edip büyümelerine imkan vermektedir. İnternetin sağladığı avantajları en iyi şekilde değerlendiren şirketlere iyi bir örnek hızlı büyümesiyle ...
İnternet girişimciliğinin ekonomik alandaki katkısı
aracılık yapmaktadır. Bu işlevinin bir sonucu olarak ülkelerin GSYİH’sine doğrudan ve dolaylı katkı sağlamakta ve ekonomik faaliyetin artışını desteklemektedir. İnternetin kişiler ve şirketler tarafından verimli ve yüksek oranlarda kullanıldığı gelişmiş ülkelerde, internetin GSYH’ye ...
Talep ve iç pazar ihtiyaçları ile yapıtaşları
pıtaşları Bazında İnceleme İnternet girişimciliği ekosisteminin gelişmişliği 4 temel yapıtaşı bazında incelenebilir. Bu yapıtaşları, finansman ve destekler, insan kaynağı, kültür ve mevzuattır (Şekil 12). Bu yapıtaşları incelendiğinde Türkiye’nin gelişmiş ülkelerin gerisinde olduğu, en önem...
Türkiye’de internet girişimciliği kategorileri
ında yerel internet girişimlerinin sayısı ve ikinci olarak da girişimcilik ekosisteminin gelişmişliğinin dört temel yapıtaşı ekseninde (finansman ve destekler, insan kaynağı, kültür ve mevzuat) analizidir. İnternet aktiviteleri dört ana başlıkta incelenebilir: e-Ticaret, içerik, iletişim ve sosyal a...
E-ticaret'te finansman ve destekler
Bir girişimin hayat döngüsünde içinde bulunduğu evreye göre farklılaşan finansman ihtiyacı tipik finansörlerden sağlanabildiği gibi devlet destekleri sayesinde de karşılanabilir. Kurucuların kendi kaynakları, ailelerinden ve arkadaşlarından aldıkları destekler dışında tipik kurumsal finans kaynak...
E-ticaret'te finansman ve destek kaynakları
ıklar altında değerlendirilecektir. 3. Kuluçka organizasyonları ve hızlandırıcılar: Başlangıç aşamasındaki girişimlerin yatırımcı ile buluşmasına destek olurken, bu buluşma gerçekleşene kadar sermaye desteği verirler. 4. Banka kredileri: Girişimcilerin bankalardan aldıkları kredileri kapsamakt...
Melek yatırımcılar
lerinde de gelişme göstermektedir. Melek yatırımcılar büyük ölçüde deneyimli girişimcilerden ve iş adamlarından/iş kadınlarından oluşur ve finansman destek sağlamanın yanında elde ettikleri tecrübeler sayesinde girişimcilere stratejik ve operasyonel destek de sağlar ve kendi kişisel ve mesleksel ağl...
Eticaret ve banka kredisi / hisse senedi borsası
e ülkemizdeki girişimciliği teşvik etmektedir. KGF kefaletlerinde genç ve kadın girişimcilere odaklanmıştır. Bu yönüyle internet girişimciliğinin de destekçisi olmaya namzet bir kurumdur. KGF kefaletlerinde üst limit 1 milyon TL olarak belirlenmiş ve belli değerlendirme kıstaslarını sağlayan bütün p...
E-ticaret'te devlet destekleri, sermaye destekleri
Devlet destekleri girişimcilere devletin sağladığı doğrudan veya dolaylı yoldan destekleri kapsamaktadır. Doğrudan destekler, hibe ve kredi şeklinde olmakta, dolaylı destekler ise vergi muafiyeti veya banka kredisi için teminat ve kefalet desteği şeklinde olabilmektedir. Girişimcilik konusunda devle...
E-ticaret'te devlet destekleri, teknoparklar ve vergi teşvikleri
İnternet girişimcileri teknoparklara girerek yazılım geliştirme faaliyetleri için vergi muafiyeti alabilirler. Akademi-sanayi işbirliği ile teknoloji geliştirmek amacıyla kurulmuş teknoparklar yenilikçi yazılım geliştiren bilişim firmalarına önemli fırsatlar sunmaktadır. Yazılımlarını bu bölgelerde geliştiren başarılı internet girişimi örneklerine rastlanmakla birlikte, internet girişimlerinin çoğunda yazılım üzerine araştırma faaliyetleri temel unsur olmadığı için internet girişimcileri teknoparklara girmekte zorlanmaktadırlar. İnternet girişimlerinin yoğunlaştığı İstanbul’daki teknopar...
E-ticaret ve insan Kaynakları
incisi doğrudan girişimcileri oluşturacak, girişimcilik kültürü ve eğitimi içerisinde yetişmiş, nitelikli işgücü, diğeri de internet girişimcilerine destek unsurları olarak nitelenebilecek muhasebeci ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılacak yazılımcı, grafik tasarımcı gibi mesleklerden olan işgücü olara...
Elektronik ticaret girişimcilik eğitimleri
dı altında teknoloji alanında yüksek potansiyelli, sürdürülebilir işler kurmak isteyen girişimcileri fikir aşamasından ürün lansmanı aşamasına kadar destekleyen iş hızlandırma programı yürütmek üzere bir oluşum kurulmuştur [26]. Girişimcileri desteklemek amacıyla merkezler ve programlar oluşturan ün...
 
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr
Tüm hakları eticaret.com.tr adına saklıdır!
Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.

Mobil uyumlu yazılım: www.eticaret.com.tr